Algemene voorwaarden

Hoedenatelier Beau Chapeau

 

Dit zijn onze algemene voorwaarden. Deze zijn, samen met de verwijzingen die ze bevatten, van toepassing op elke overeenkomst die wij, Hoedenatelier Beau Chapeau (met KvK-nummer: 67792111), met u sluiten. Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet met ons contact te zoeken via info@beauchapeau.nl of per post: Hoedenatelier Beau Chapeau, Kerkstraat 50, 2951 GK Alblasserdam. U kunt ons ook telefonisch bereiken op telefoonnummer 0612312467. Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op onze overeenkomst van toepassing zal zijn.

 

Artikel 1 – Producten

Hoedenatelier Beau Chapeau verkoopt handgemaakte hoeden die vervaardigd worden door Mirjam van der Welle. Elke hoed is maatwerk en wordt gemaakt op wens van de klant nadat de bestelling mondeling of schriftelijk bevestigd is. In de webshop worden zowel de ready-to-wear collectie als de maatwerk collectie aangeboden. De ready-to-wear collectie houd in dat het een reeds gemaakte hoed te koop wordt aangeboden. Deze hoeden vallen onder het herroepingsrecht zoals omschreven bij artikel 4: Herroepingsrecht en retour. De hoeden die naar aanleiding van een maatwerkartikel in de webshop worden gekocht vallen niet onder het herroepingsrecht en kunnen niet geretourneerd worden. Per product wordt aangegeven of het een ready-to-wear of een maatwerk product betreft.

 

Artikel 2 – Betalingen

De (totale) prijs van de producten staat in onze webshop aangegeven. U kunt in onze webshop betalen met Ideal.
De verzendkosten komen voor uw rekening.

 

Artikel 3 – Leveringen

Wij leveren uw product af op het adres dat u bij de bestelling hebt opgegeven. U kunt het adres niet meer wijzigen als wij het pakket al hebben verzonden. PostNL of DHL verzorgen de distributie. Wanneer het pakket is verzonden, krijgt u van ons per mail een verzendbevestiging met een track & trace code, waarmee u de bestelling kunt volgen. Wij doen ons best om de ready-to-wear collectie binnen 1-2 werkdagen dagen te verzenden. We garanderen dat uw de ready-to-wear collectie bestelling uiterlijk 30 dagen na bevestiging van de bestelling zal ontvangen. Lukt dit onverhoopt niet, dan kunt u ons verzoeken om (a) het bedrag dat u voor het product betaald hebt meteen terug te storten, of (b) een vervangend product (van gelijke waarde) te sturen.
Een maatwerk bestelling wordt uiterlijk binnen 3-4 weken verzonden of anders indien er met een klant een andere leveringsdatum overeengekomen is. Als de bestelling vertraagd is, stellen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte.

 

Artikel 4 – Herroepingsrecht en retour

U mag een product van de ready-to-wear collectie binnen 14 dagen, nadat u het hebt ontvangen, terugsturen. U kunt een retour melden door een mail te sturen naar info@beauchapeau.nl  Nadat u van ons een bevestiging hebt ontvangen, moet u het product binnen 14 dagen opsturen. Als wij het product hebben ontvangen, storten wij binnen 5 werkdagen dagen het volledige aankoopbedrag terug. De kosten voor de retourzending komen voor uw rekening. Tijdens de termijn die u heeft om te bedenken of u het product wilt houden, moet u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking waarin het product verzonden is bewaren. U mag het product alleen uitpakken en gebruiken voor zover dat nodig is om te bepalen of u het product wilt houden.

De hoeden die naar aanleiding van een maatwerkartikel in de webshop worden gekocht vallen niet onder het herroepingsrecht en kunnen niet geretourneerd worden. Een maatwerkartikel wordt op u op maat en naar wens gemaakt en is daarmee een persoonlijk artikel. Dit betreft eveneens voor de hoeden die na afspraak bij Hoedenatelier Beau Chapeau besteld worden. Hoeden die reeds gemaakt en betaald zijn kunnen niet worden geretourneerd. Indien u na bestelling van een hoed bij Hoedenatelier Beau Chapeau uw bestelling wenst te annuleren is dit alleen mogelijk indien de hoed nog niet voor u gemaakt is. U kunt contact opnemen met Mirjam van der Welle per telefoon: 0612312467 voor het maken van afspraken hierover.

Indien u de bestelling wenst te annuleren terwijl de hoed al voor u gemaakt is, is annuleren niet meer mogelijk en de afname- en betalingsverplichting blijft hierdoor bestaan.

 

Artikel 5 – Garantie

Wij geven 6 maaden garantie op alle hoeden en producten van Hoedenatelier Beau Chapeau. Als een hoed bij normaal gebruik en binnen de garantietermijn kapot gaat, of redelijkerwijs niet meer draagbaar is heeft u recht op een reparatie of een vervangend product. Het defecte product of hoed moet u dan naar ons sturen in de originele verpakking. De verzendkosten zijn voor uw rekening.

 

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt is door gebruik van een hoed. Dit geldt niet als die schade is ontstaan door onze opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid. Uw recht op schadevergoeding zal in ieder geval maximaal het bedrag zijn van het bestelde en betaalde product.

 

Artikel 7 – Privacy Policy

Wij beschermen uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

 

Artikel 8 – Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten (zoals: auteursrechten, beeldmerken, woordmerken) op onze teksten, foto’s, beelden en andere materialen, zijn ons eigendom (of hebben wij in beheer met toestemming van de rechthebbende). Uw gebruik mag hier geen inbreuk op maken.

 

Artikel 9 – Klachtenregeling

Als u een klacht heeft over de uitvoering van de overeenkomst, horen wij dat graag. Stuur uw klacht dan zo snel mogelijk (en zo volledig mogelijk omschreven) naar info@beauchapeau.nl Wij zullen uw klacht zo snel mogelijk afhandelen, uiterlijk binnen maximaal 3 werkdagen dagen nadat we uw klacht hebben ontvangen. Als het langer duurt om de klacht af te wikkelen, ontvangt u binnen maximaal 3 werkdagen dagen een bevestiging van uw klacht en laten we weten wanneer we een inhoudelijk antwoord verwachten. Als we de klacht niet onderling kunnen oplossen, ontstaat er een geschil dat valt onder de geschillenregeling.

 

Artikel 10 – Geschillenregeling

Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten die wij met u sluiten is het Nederlands recht van toepassing. In het geval van een geschil is de rechter te Amsterdam bevoegd.